Get Adobe Flash player

Mokra tkanina lub skóra zamszowa będą zazwyczaj wystarczające do usunięcia zwykłego zabrudzenia, odcisków palców itp.

Dla bardziej opornego zabrudzenia,, zazwyczaj nadają się nylonowe gąbki, takie jak "Scotch Brite". Nie wolno stosować do stali nierdzewnych stalowych poduszek do szorowania, wełny czyszczącej ani szczotek drucianych. Niezależnie od porysowania powierzchni, gąbki te i poduszki mogą pozostawiać osady ze stali węglowej na powierzchni ze stali nierdzewnej, które mogą z kolei spowodować powstanie rdzawych plam, gdy powierzchnia stanie się wilgotna.Miękkie szczotki nylonowe mogą być stosowane do czyszczenia stali nierdzewnej o powierzchni fakturowanej. Nie wolno używać szczotek drucianych ze stali węglowej.

Przy "uziarnowanych" kierunkowych wykończeniach powierzchni, takich jak EN 10088-3, typu G, J i K, kierunek posuwu czyszczenia winien być wzdłuż ziarna a nie w poprzek.

Tam, gdzie do czyszczenia lub płukania zastosowano wodę, zalecane jest wytarcie powierzchni do sucha aby zapobiec pozostawaniu śladów wody, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z wodą twardą. Zastosowanie wody odmineralizowanej zapobiegnie powstawaniu plam wynikających z twardości wody.

Aby uniknąć "zanieczyszczenia krzyżowego" cząstkami żelaza, należy zapewnić aby narzędzia stosowane do czyszczenia stali nierdzewnej nie były używane wcześniej do stali węglowej. Materiały do czyszczenia stali nierdzewnych winny być raczej przeznaczone wyłącznie do tego celu.

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.